Så här ser bansträckningen ut i alla lopp

Huvudloppets 7,1 kilometer kommer som vanligt att vara ”kritad” med en vit linje för att göra det extra tydligt var man ska springa. Där det behövs kompletterar vi med snitsel och avspärrningsband. Flaggvakter som visar vägen och varnar eventuell trafik finns utplacerade utmed hela banan. Under loppet är Skäggebyvägen avstängd för biltrafik hela vägen från Viberga till Rejmes. Vid Lugnet efter cirka 5 kilometer pågår ett byggnadsarbete som gör att löpvägen kan vara något annorlunda jämfört med tidigare år. Huvudloppet startar 19.00 i Bruksparken.

OBS! Större bankartor finns under fliken banorna och under menyn för barnloppet.

XL Bygg Lilla Slottsrundan har i år en lite ändrad bansträckning. Direkt efter Bergslagsbron, det vill säga endast 100 meter efter starten viker banan av tvärt åt vänster upp på åsen mot Auroratemplet. Flaggvakt kommer finnas där för att visa vägen. När man har passerat Auroratemplet är man tillbaka på den vanliga bansträckningen genom Slottsparken. Banan är omväxlande med lite asfalt, lite stig, lite grus, lite gräs och inte minst några backar och broar som ger en extra utmaning. En riktigt kul bana för de lite yngre!

 

 

AktivRundan startar 10 minuter efter huvudloppet (19.10) och har gemensam bansträckning fram till Coop Östermalmshallen vid 1 km. Därifrån följer man Stora Allén åt höger. När man är nästan framme vid väg 51 svänger man höger igen in på Lugna vägen och fortsätter sedan cykelvägen utmed Slottsvägen tillbaka till Siemensrondellen. Sedan tar man sig ner förbi Auroratemplet och ansluter till huvudloppets bansträckning igenom slottsparken den sista kilometern in i mål. Särskild skyltning för AktivRundan finns på de delar av banan som inte är gemensam med huvudloppet.

Lämna en kommentar