Här hämtar du nummerlappen

Måndag och tisdag hittar du oss på Coop Viberga där du kan hämta din nummerlapp mellan kl 15-19. Det finns även möjlighet att göra efteranmälan på plats.

Ta reda på ditt startnummer i startlistan nedan så går det fortare vid utlämningen:

STARTLISTA – sorterad på efternamn

STARTLISTA – sorterad på förening/företag

Startlistorna innehåller alla anmälda t.o.m. 23 maj kl 00:30

Tips! Om du hämtar åt flera – skriv upp alla startnummer på en lapp och lämna till funktionären.

Alla nummerlappar som inte hämtats ut på Viberga finns sedan för utlämning på arenan i Bruksparken från kl 15 på tävlingsdagen.

Lämna en kommentar