Här hämtar du nummerlappen

Tisdag 28 maj hittar du oss på Coop Viberga där du kan hämta din nummerlapp mellan kl 15-19. Det finns även möjlighet att göra efteranmälan på plats.

Ta reda på ditt startnummer i startlistan nedan så går det fortare vid utlämningen:

STARTLISTA – sorterad på efternamn

STARTLISTA – sorterad på förening/företag

Tips! Om du hämtar åt flera – skriv upp alla startnummer på en lapp och lämna till funktionären.

Alla nummerlappar som inte hämtats ut på Viberga finns sedan för utlämning på arenan i Bruksparken från kl 15 på tävlingsdagen onsdag 29 maj.

OBS! Den flik som sitter överst på nummerlappen ska vara kvar. I den finns det chip som registrerar er tid. Detta gäller alltså endast i tidtagningsklasserna.

Lämna en kommentar