Har du ett pris att hämta

Gå in under fliken Prisbordet och se om du har ett fint pris att hämta.

Alla som vann utlottade priser hämtade inte sina priser på scenen efter loppet. Namnen på de som har kvar att hämta sina priser står under respektive pris. Har du vunnit ett pris ta kontakt med Ingrid Svensson via ingrid.svensson@finspang.se eller via SMS 0705-937115.

De priser som inte hämtats ut senast 1 augusti 2018 tillfaller arrangören.

Lämna en kommentar