Gratis benmassage av Lotorps Massage & Friskvård

Lotorps Massage & Friskvård ser till att du får härlig benmassage efter loppet.

Lotorps Massage & Friskvård med Janne Karlsson i spetsen finns även på plats i Bruksparken innan loppet. Massagen är helt kostnadsfri.

Lena Karlsson från Lotorps Massage & Friskvård kommer själv att springa loppet.

Lämna en kommentar